Algemene voorwaarden


Reglement

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement:

 • Deelname is geheel op eigen risico
 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Zij zijn verplicht het stuurbord en het rugnummer te dragen.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
 • Met het accepteren van het rugnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele toertocht verplicht.
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren. De organisatie zal bij vraag van de politie gegevens verstrekken m.b.t. deelnemers.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. De organisatie zal zorgen voor voldoende afvalbakken bij start/finish en verzorgingsposten, deponeer hierin uw afval, niet in de natuur.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Het gebruik van volgauto’s is verboden.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en/of de organisatie opvolgen.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en/of organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. Ter plekke zal het stuurbordje en het rugnummer worden ingenomen. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan de volgende editie(s) van Wielerfestival Cauberg.
 • Indien Wielerfestival Cauberg 2022 vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus onverhoopt niet door kan gaan, dan krijgen de deelnemers die reeds hebben ingeschreven de keuze om hun inschrijving door te schuiven naar de editie 2023 of wordt het betaalde inschrijfgeld gerestitueerd.


Privacy & Coockie Statement

Hier vind je de privacyverklaring van The PEPr Company B.V. ; Organisatie Wielerfestival Cauberg, gevestigd te Withuisveld 8, 6226 NV te Maastricht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64256189, hierna te noemen: 'Organisatie'.

Inleiding
Wij vinden het belangrijk dat privacygevoelige gegevens met zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Daarom informeren wij je in dit Privacy Statement over de manier waarop je gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Wij streven ernaar op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan en te handelen binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet (Tw).

Dit Privacy Statement is van toepassing op jouw deelname en de daarmee samenhangende gegevensverwerkingen (waaronder registratie en bezoek op de website) van Wielerfestival Cauberg editie 2022.

The PEPr Company BV verwerkt jouw persoonsgegevens:

 • Voor deelname aan Wielerfestival Cauberg, waaronder om:
  contact met je op te nemen;
  tijdens de race jouw afgelegde afstanden en tussentijden bij te houden; jouw naam, startnummer en gemaakte foto’s en video’s tijdens de race te koppelen aan je account;
  crisisondersteuning tijdens de race te kunnen verlenen.
 • Voor het kunnen beantwoorden van vragen die je hebt gesteld of afhandeling van klachten na afloop;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld leeftijdscontrole);
 • Om je per e-mail en via social media zoals Facebook op de hoogte te houden van het laatste nieuws.
 • Voor het plaatsen van cookies en vergelijkbare technieken, waarover je meer informatie kunt vinden onder het kopje ‘Cookie-beleid’;

The PEPr Company BV verwerkt je gegevens, omdat je daar toestemming voor hebt gegeven en omdat dat nodig is om deel te kunnen nemen aan de Toertocht/Wedstrijd.

Welke persoonsgegevens verzamelt
The PEPr Company BV?

The PEPr Company BV kan voor bovenstaande doeleinden verschillende typen persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens (waaronder naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, (calamiteiten)telefoonnummer);
 • Deelnamegegevens (waaronder leeftijd, startnummer, chipnummer, foto’s en video’s, afstand, geslacht, eventueel teamnaam en/of bedrijfsnaam);
 • Betalingsgegevens (waaronder rekeningnummer);
 • Interactiegegevens (waaronder cookie ID’s of contact met The PEPr Company BV).

Aan wie verstrekt The PEPr Company BV je gegevens?
The PEPr Company BV deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy & Cookie Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Derden
The PEPr Company BV geeft je persoonsgegevens mogelijk ook door aan derden, indien dat nodig is om de deelname aan Wielerfestival Cauberg te faciliteren of wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Deze derde partijen verwerken je persoonlijke gegevens volgens de instructies van The PEPr Company BV en onder de verantwoordelijkheid van The PEPr Company BV.

Persoonsgegevens worden niet zonder je voorafgaande toestemming ter beschikking gesteld aan andere derden voor een ander doel dan het doel waarvoor je de persoonsgegevens hebt verstrekt.

Handhavende autoriteiten
The PEPr Company BV verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties of wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Hoe lang bewaart The PEPr Company BV je gegevens?

The PEPr Company BV bewaart jouw foto’s en video’s niet langer dan 24 maanden na de laatst gereden Toertocht/Wedstrijd. Je e-mailadres zullen wij niet langer gebruiken nadat je bij ons hebt aangegeven dit niet meer op prijs te stellen. Overige account gegevens zullen we niet langer bewaren dan 24 maanden na je laatste login.

Hoe kun je contact opnemen met The PEPr Company BV?
Voor vragen of verzoeken kun je telefonisch, via de website of per post contact opnemen met The PEPr Company BV

The PEPr Company BV

Organisatie (The PEPr Company)
E. info@wielerfestivalcauberg.nl
T. +31 43 203 00 12


Hoe kun je je rechten uitoefenen? Inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens
Je kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan The PEPr Company BV. Dit kun je doen via het contactformulier op de website of door op de link hierboven te klikken. Geef duidelijk aan dat het gaat om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van artikel van de 35 of 36 Wet bescherming persoonsgegevens. Houd er rekening mee dan in sommige gevallen The PEPr Company BV om aanvullende informatie kan vragen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

Verzet
Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Dit kun je doen per e-mail. Wanneer je aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal The PEPr Company BV je met de vereiste gegevens opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Geef duidelijk aan dat het gaat om een beroep op je recht op verzet op grond van artikel 40 of 41 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookie-beleid
De Organisatie en derden gebruiken cookies (en andere technieken, gezamenlijk steeds cookies genoemd) om websites te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken en jou op en buiten de website relevante aanbiedingen te tonen. Door gebruik te maken van de site, stem je hiermee in. Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw apparatuur wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om jou meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening. Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw een zelfde selectie hoeft te maken of in te loggen als je dat al eerder hebt gedaan. De Organisatie streeft naar een zo plezierig mogelijke ervaring. Zowel tijdens het evenement als op de websites. Cookies helpen deze ervaring op de website te verwezenlijken. Je kunt altijd de cookies op je apparaat verwijderen via je browser. Je kunt ook zelf bepalen of je cookies wilt accepteren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. Je kunt je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Graag wijzen wij je er op dat het uitzetten van cookies het gebruik van onze website (en andere websites) kan beperken.

Beeldmateriaal
Tijdens ons evenement wordt er beeldmateriaal gemaakt dat gebruikt wordt voor marketing- en andere promotionele doeleinden zoals onze website, social media en andere reclame-uitingen. Bij deelname aan ons evenement ga je akkoord ermee dat je zichtbaar kunt zijn op beeldmateriaal. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit vooraf aan ons melden of zullen wij achteraf indien mogelijk het beeldmateriaal waarop jij zichtbaar bent niet gebruiken.

Wanneer is dit Privacy Statement voor het laatst gewijzigd?
The PEPr Company BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. The PEPr Company BV raadt je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2022.